ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ήχοι του Μεσαίωνα στη Μονή Ζαρακά

«Ήχοι του Μεσαίωνα»  Μουσική εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο  της Μονής Ζαρακά στη ΣτυμφαλίαΤο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας(ΕΦ.Α.ΚΟΡ.) και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο ...