ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νιτρορύπανση: Σε διαβούλευση ο κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής

0

Η διαβούλευση θα λάβει χώρα από τις 12 έως και τις 24 Μάϊου.

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 12 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου η δημόσια διαβούλευση για τον «Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης».

Με τον υπό διαβούλευση Κώδικα, ο οποίος συντάσσεται σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, προωθούνται γεωργικές πρακτικές που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής και αποθήκευσης αζωτούχων λιπασμάτων, την άρδευση των αγροτεμαχίων με τρόπο ώστε να περιορίζονται οι απώλειες αζώτου, καθώς και τη διαδικασία επεξεργασίας και διάθεσης κτηνοτροφικών αποβλήτων ανά τύπο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, με στόχο την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης στο σύνολο της χώρας.

Το κείμενο προς διαβούλευση, όπως θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωσή της, πρόκειται να αντικαταστήσει τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Ο Κώδικας και το λοιπό θεσμικό πλαίσιο που απορρέει από την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/xorotajian/574-prostasia-peribalon/3121-odhgia91-676.

Επιστρέφουν τα φωτοβολταϊκά στις στέγες

Previous article

Φρούτα και λαχανικά: Πώς κινήθηκαν οι εξαγωγές το α’ τρίμηνο

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *