ΚΟΡΙΝΘΙΑ

13 μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου: Αιτούμαστε με την παρούσα τη σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου

0

Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου                                    

Δήλωση- αίτηση

1. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥ

2. ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3. ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΚΑΙΛΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

5. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ

7. ΛΟΥΖΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

8. ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

9. ΜΠΑΡΑΦΑΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ

11. ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12.ΤΑΟΥΞΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ

13. ΣΟΥΦΡΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, απάντων μελών του ΔΣ του Επιμελητηρίου.

Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 1680/25.5.2021 πρόσκληση του Προέδρου, κληθήκαμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου να προσέλθουμε σε συνεδρίαση του ΔΣ την Παρασκευή 28.5.2021 και ώρα 19:30 με μοναδικό θέμα συζήτησης το αναφερόμενο στην άνω πρόσκληση.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε πως δεν τηρούνται όσα προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 αυτού, στο οποίο ορίζονται τα εξής: «…1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου με έγγραφη πρόσκληση, που υπογράφει ο Πρόεδρός της και η οποία κοινοποιείται στα μέλη του το αργότερο πέντε (5) ημέρες προ της συνεδρίασης. ….3. Η ως άνω προθεσμία είναι δυνατό να συντμηθεί μόνο λόγω κατεπείγοντος, η πρόσκληση όμως στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι γραπτή και να βεβαιώνονται οι λόγοι που κατέστη η σύντμηση του χρόνου αναγκαία….».

Επειδή παρότι ως Διοικητική Επιτροπή, οφείλετε και να γνωρίζετε τον Ενιαίο Κανονισμό Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων και να τον τηρείτε, εντούτοις τόσο από την ως άνω πρόσκληση και όσο και τη μη σύγκληση ΔΣ για τον μήνα Απρίλιο 2021, διαφαίνεται πως είτε δεν γνωρίζετε τον Κανονισμό είτε τον απαξιώνετε, θεωρώντας τον εαυτό σας υπεράνω αυτού,

 Επειδή όποια από τις δύο εκδοχές και να ισχύει δεν συγχωρείται, διότι είναι απαξιωτική για το Επιμελητήριο Κορινθίας, σας δηλώνουμε πως δεν θα παραστούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ κατά την άνω ορισθείσα ημερομηνία και σας καλούμε και να αναγνώσετε τον Κανονισμό και να τον τηρείτε.

 Επειδή, περαιτέρω, συντρέχει επείγουσα περίπτωση λήψης σοβαρών αποφάσεων για την αναμόρφωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού κλπ, προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα στη λειτουργία του Επιμελητηρίου.

Επειδή η 30η Ιουνίου 2021 είναι καθοριστική για τη συνέχιση της λειτουργίας του Επιμελητηρίου.

Επειδή με δική σας ευθύνη έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα (παράλειψη εφαρμογής του καταστατικού, έγκριση και υπογραφή ενταλμάτων από αναρμόδια πρόσωπα κλπ, για τα οποία εκκρεμεί σχετική αίτησή μας).

Αιτούμαστε με την παρούσα τη σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου, εντός της προθεσμίας, που ορίζει η παράγραφος  4 του άρθρου 5 του Ενιαίου Κανονισμού, κατά την οποία «…Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από τα δύο πέμπτα (2/5) του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής υποχρεούται όπως εισάγει αμέσως το αίτημα στην Διοικητική Επιτροπή, η οποία οφείλει μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του αιτήματος, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο….», με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης από το ΔΣ για την παύση της Διοικητικής Επιτροπής (του συνόλου των μελών της), κατ’εφαρμογή του Ν 4801/2021 (αρ. 38) και

2. Λήψη απόφασης από το ΔΣ για τη διεκπεραίωση-αναμόρφωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού κλπ. από το ΔΣ.

Κόρινθος 27/5/2021

Οι αιτούντες
 

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ                                   ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                          ΚΑΙΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                             ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                    ΤΑΟΥΞΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΟΥΦΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βλήμα του στρατού στον Βόλο έσκασε κοντά σε κτηνοτρόφο – «Πάει, με σκότωσαν»

Previous article

Για τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις Επενδύσεις στην Κορινθία συζήτησε η Μαριλένα Σούκουλη με το Νίκο Παπαθανάση

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *