ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Λουτράκι: Με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο – Δείτε τα θέματα

0

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή ή μη της καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. – Αθηνών Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας MOTOΡ ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021 (Α’ τρίμηνο).

3.Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

4.Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

5.Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (στοχοθεσία), έτους 2021, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

6.Κατανομή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

7.Κατανομή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή 2021).

8.Χορήγηση ή μη στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι.

9.Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Κούκη Ολύμπιο άδειας πώλησης νερού (με το υπ’ αριθμ. ΒΙΖ 6580 βυτιοφόρο) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2021.

10.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2021.

11.Χορήγηση ή μη στην Βαρελά Γλυκερία άδειας άρδευσης κτήματός της στην περιοχή “Σέλκι” Περαχώρας.

12.Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας εντός της Πλ. Εθνικής Αντίστασης (Ο.Τ. 11) στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

13.Χορήγηση ή μη στη Μουλούδη Ελένη άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας εντός του Παραλιακού Πάρκου Λουτρακίου. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

14.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (οικισμός Μακρυλόι).

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το αρχείο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/ Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, προκειμένου να ενημερωθείτε επ’ αυτού ενόψει της συζήτησής του σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Θυμής Φίλιππας

40 εκ. ευρώ κόστισε η κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κορινθία

Previous article

64χρονος νοίκιασε διαμέρισμα στο Λουτράκι και το έκανε χαρτοπαικτική λέσχη

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *