ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κόρινθος: η Πόλη που Μαθαίνει Σάββατο 10 Ιουλίου: Φεστιβάλ δια βίου μάθησης

0

ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021,  18.45-23.15

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ToΦεστιβάλ Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) της Κορίνθου Πόλης που Μαθαίνει έχει στόχο να διερευνήσει και να αποτυπώσει σε τοπικό επίπεδο τις δυνατότητες της ΔΒΜ. Επισημαίνεται ότι o στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί επαρκώς ούτε στο περιφερειακό και αλλά ούτε και στο εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά το ευρύτερο πλαίσιο της ΔΒΜ, καθώς και οι ιδιαίτερες επεξεργασίες της εντός του ανθρωπιστικού πλαισίου της UNESCO, ειδικότερα όπως έχει διαμορφωθεί από το καινοτόμο Δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν, παρέχουν στο εγχείρημα αυτό μοναδική δυναμική.

Απόρροια των προηγούμενων είναι η ολιστική φιλοσοφία της ΔΒΜ, που δεν δέχεται τείχη στη μάθηση μεταξύ διαφορετικών ηλικιών, μεταξύ διαφορετικών μορφών εκπαίδευσης και μάθησης (όπως τυπική, μη τυπική, άτυπη), μεταξύ διαφορετικών φορέων της τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν μάθηση (από τον παιδικό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο),  και δεν υποτιμά τη μάθηση στο πλαίσιο του χώρου εργασίας, τη μάθηση στον ελεύθερο χρόνο, κ.ά.

Ειδικότερα στην Κόρινθο Πόλη που Μαθαίνει, το Φεστιβάλ ΔΒΜ θα δημιουργήσει πρώτη φορά το σχετικό ολιστικό πανόραμα. Πιο συγκεκριμένα θα λάβουν μέρος πολίτες και φορείς της Κορίνθου και θα παρουσιαστούν ομαδοποιημένα καινοτόμες μορφές ΔΒΜ σε σχετική συνεδρία-posters, στη διάρκεια της οποίας ειδικός της ΔΒΜ θα συζητήσει με τον κάθε εκθέτη και θα σχολιάσει εποικοδομητικά και ενισχυτικά το poster του. Οι θεματικές των posters δύναται  να αφορούν όλες τις μορφές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης, της κατάρτισης και της άτυπης μάθησης. Έμφαση θα δοθεί στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό, που αποτελούν τους τρεις πυλώνες της Κορίνθου Πόλης που Μαθαίνει.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν σε ολομέλεια παρεμβάσεις που αφορούν στη σύνθεση της εικόνας της ΔΒΜ της Κορίνθου Πόλης που Μαθαίνει με βάση τα poster που θα παρουσιαστούν. Θα υπάρξει ακόμα στρογγυλό τραπέζι σε επόμενη συνεδρία, στην οποία θα παρέμβουν ειδικοί της Κορίνθου αναφορικά με τις δυνατότητες και την προοπτική της ΔΒΜ στην Κόρινθο Πόλη που Μαθαίνει.

Τελικός στόχος του Φεστιβάλ είναι η δημιουργία δικτύου των φορέων ΔΒΜ στην Κόρινθο για την ενημέρωση, την αλληλογνωριμία, τη συνεργασία και, εν τέλει, τη βελτίωση της ΔΒΜ στην Κόρινθο.

 1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1:Χαιρετισμοί και πλαίσιο του Φεστιβάλ

Συντονίστρια: Μαρία Μέξια, Διευθύντρια Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου

18.45-19.15: Χαιρετισμοί

Βασίλης Νανόπουλος, Δήμαρχος Κορινθίων, Τιμολέοντας Πιέτρης, Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών και Τουρισμού Δήμου Κορινθίων, Σπύρος Ζαχαριάς, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Τόνια Τζαναβάρα, Προϊσταμένη Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕ.Π.Α.Π.), Παναγιώτης Πιτσάκης, Πρόεδρος Επιμελητήριου Κορινθίας, Νίκος Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

19.15-19.30:Πλαίσιο του Φεστιβάλ Δια Βίου Μάθησης της Κορίνθου Πόλη που Μαθαίνει

Γιώργος Μπαγάκης, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κορινθίων για τις Πόλεις που Μαθαίνουν και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2: Παρουσίαση και σχολιασμός των posters

Συντονίστριες: Αριστέα Καλογεροπούλου, Διευθύντρια του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Λουτρακίου, Μαρία Πετρακάκη, Επιμελήτρια Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, Γαρυφαλιά Χριστοπούλου, Διευθύντρια Ανάπτυξης Δήμου Κορινθίων

19.30-20.30Έκθεση ομαδοποιημένων posters για τους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ. Σε καθένα από αυτά θα παρίσταται ο δημιουργός του και ειδικοί της Δια Βίου Μάθησης θα συζητήσουν επίσης ατομικά μαζί τους.

20.30-21.30 Συνθετικός σχολιασμός των posters σε ολομέλεια  από ειδικούς της Δια Βίου Μάθησης, παρεμβάσεις του κοινού και συζήτηση.

Συζήτηση με τους παρουσιαστές στο κάθε poster και σχολιασμός στην ολομέλεια: Νίκος Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δημήτρης Βεργίδης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιου Πατρών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ POSTERS ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΕΣ»

Μαρία Μέξια, Διευθύντρια

Μαρία Πετρακάκη, Επιμελήτρια

         Ιστορικο-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου

Κασίμη Παναγιώτα, Προïσταμένη

Κλειώ Παπάζογλου,  Συντηρήτρια Έργων Τέχνης

      Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

                            Σωκράτης Λαμπρόπουλος, Διευθυντής

      Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών

 • ASTROPOLIS” Πρόγραμμα του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στεφανίου Κορινθίας, της Ομάδας Αστρονομίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου και του Αστεροσκοπείου Στεφανίου (Δήμος Κορινθίων)

                             Αντώνης Παπαντωνίου, Πρόεδρος του ΜΕΣΣΚ

                             Ράνια Σαζακλή, Μέλος του Δ.Σ. ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου Κορινθίων

       Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στεφανίου Κορινθίας  και

       Ομάδα Αστρονομίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου

      Ράνια Σαζακλή, Μέλος του Δ.Σ. ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου Κορινθίων

       Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου

                             Πέτρα Τερζή

      Εταιρεία Πολιτισμού CineArt

                            Πέτρα Τερζή

       Εταιρεία Πολιτισμού CineArt

                    Γεωργία Γιαννακοπούλου, εκπαιδευτικός, μουσικός,  Καλλιτεχνική

                    Διευθύντρια

                    Ιωάννης Παπαχριστοδούλου, εκπαιδευτικός, μουσικός           

                    Μαρία  Σκλήρη, μουσικός, φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε.

 Σύγχρονο Κορινθιακό Ωδείο

               «Αεί μανθάνειν»: Παιδαγωγική Ομάδα Πολιτιστικής Δράσης

             Ελένη Βλάσση,  χορογράφος

               Γεωργία Γιαννακοπούλου, εκπαιδευτικός, μουσικός

              Βίκυ Δαγλαρίδου, ζωγράφος, εκπαιδευτικός, λυρική σοπράνο

              Κατερίνα Κάπη, εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Κράτησης 

              Ανηλίκων Κορίνθου

              Ιωάννης Παπαχριστοδούλου, εκπαιδευτικός, μουσικός

             Μαρία Σκλήρη, μουσικός, φοιτήτρια ΕΚΠΑ

             Μαίρη Χάψα, φιλόλογος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας  

Μαρία Χρισταρά, Πρόεδρος 

Ασημίνα Οικονόμου, μέλος ΔΣ

       Καλογεροπούλειου Ίδρυμα

 Βασιλική Ευστρατιάδου, Πρόεδρος

Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου

 1.  Δράσεις Δια Βίου Μάθησης

Όλγα Κονομόδη-Θωμά, Αγγελική Θεμέλιου, Μαρίνα Καλλίρη-Λεκκα, Τσαμπίκος Πετρόπουλος, Αγγελική Βλάση

Αλκυονίδες- Σωματείο Λόγου και Τέχνης

 1. Στον αιώνα της εικόνας

            Άγγελος Κουρτίδης

 1. Δράσεις Διά Βίου Μάθησης

Σωκράτης Λελέκος

       Θεατρική Σκηνή Κορίνθου «Ανέμη»

Β. ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 1. «Στην Κόρινθο τριγυρνώ  … την ιστορία της πόλης ερευνώ!»

Βάια Μανώλη, Δασκάλα/Διευθύντρια , Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας

Ελένη Κεφιλή,  Νηπιαγωγός,  5ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου

 1. Η παιδαγωγική Freinet  στα δημόσια σχολεία στην πόλη μας

Αναστασία Γκιόκα, Διευθύντρια, 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου

Αθανασία Τσιλιγιάννη, Δασκάλα, 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου

Αντωνία Γεωργαλλή, Διευθύντρια, Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκέριζας

 1. «Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού “The TippingPoint”»

Μαρία Μπέσου, Αγγλικών

Μαρία Δελή, Φιλόλογος

         3ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου

 1. «Συνεργασία με το Ευθύμειο Κέντρο Αποκατάστασης»

              Αντώνης Σταυρόπουλος, Διευθυντής

               Σταυρούλα Μάνη – Θεολόγος

         3ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου

 1. «Οι Πόλεις που Μαθαίνουν και ο ρόλος των Εργαστηριακών Κέντρων»

Παλαιολόγος Δούρος/ Διευθυντής στο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου και Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο Τμήμα  Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

20. Προγράμματα ΚΔΒΜ Δήμου Κορινθίων

                  Αλεξάνδρα Στεργιοπούλου, Υπεύθυνη

ΚΔΒΜ Δήμου Κορινθίων

21. Μεθοδολογία του ΙΕΚ Ευρωπρόοδος

Στάθης Πουλίτσης, Διευθυντής

      ΙΕΚ Ευρωπρόοδος

 • Η εξέλιξη των προγραμμάτων του Επιμελητηρίου

               Σωτήρης Κοροβήλλος, Διευθυντής

Αναπτυξιακή Επιμελητήριου Κορινθίας

 • Προγράμματα εκπαίδευσης & κατάρτισης του Επιμελητηρίου

             Σωτήρης Κοροβήλλος, Διευθυντής

     Αναπτυξιακή Επιμελητήριου Κορινθίας

 • Δραστηριότητες Διά Βίου Μάθησης του ΚεΔιΒιΜ  «Σακελλαράκης»

                          Παναγιώτης Σακελλαράκης     

      ΚεΔιΒιΜ  «Σακελλαράκης»

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

         25. Βιωματική Παρέμβαση στη Γ’Λυκειου: ” Αγχος κι εξετάσεις”

            Δήμητρα Παπαναστασίου, επιστημονική υπεύθυνη

           Αθηνά Γαϊτάνη, επιστημονικό στέλεχος

         Κέντρο Πρόληψης Κορινθίας «Δίολκος»

 • Δράσεις  του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Άσσου- Λεχαίου

                         Δημήτρης Σωτήρχος, Διευθυντής

        Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Άσσου- Λεχαίου

27.Πρόγραμμα του ‘’Ανοικτού Κοινωνικού Σχολείου’’

Βλάσης Ανδρικόπουλος, πρόεδρος

Νίκος Ξένος, μέλος και Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Εκπαιδευτής Ενηλίκων

        Οι φίλοι των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων

28.Πρόγραμμα για αναλφάβητους

                 Βάντα Πιαδίτου, Γραμματέας

      Οι φίλοι των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων

Ε. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

        29.  “LOOP – Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes”

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αθανάσιος Κατσής, Καθηγητής Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γιώργος Μπαγάκης,  Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Χρήστος Κουτσαμπέλας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πολυχρόνης Σιφακάκης, μέλος ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

   Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

30. Η πραγματοποίηση του Μεταπτυχιακού Μαθήματος «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης» στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η Δια Βίου Μάθηση στην Κόρινθο

                         Γιώργος Μπαγάκης, Ομότιμος Καθηγητής

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

21.30-21.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3: Προοπτική της Διά Βίου Μάθησης στην Κόρινθο Πόλη που Μαθαίνει

Συντονιστής: Γιώργος Mπαγάκης, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κορινθίων για τις Πόλεις που Μαθαίνουν και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

21.45-23.15 Στρογγυλό Τραπέζι για την προοπτική της Διά Βίου Μάθησης στην Κόρινθο Πόλη που Μαθαίνει

Στάθης Πουλίτσης, Διευθυντής ΙΕΚ και μέλος της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων,  Νεκτάριος Σπηλιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορινθίων, Αικατερίνη Γκίνη, Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Πελοποννήσου, Νίκος Φωτόπoυλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

23.15 Κλείσιμο

 • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Δημήτρης Βεργίδης, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, Πέτρος Γουγουλάκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Στοκχόλμης, Δημήτρης Δεληγιάννης, Εκπρόσωπος της Λάρισας ως συντονίστριας πόλης του Παγκοσμίου Δικτύου της UNESCO των «Πόλεων που Μαθαίνουν» στη Θεματική της Πολιτειότητας, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Γιώργος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ελληνικoύ Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Γιώργος Mπαγάκης, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κορινθίων για τις Πόλεις που Μαθαίνουν και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Νίκος Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αριστέα Καλογεροπούλου, Διευθύντρια του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Λουτρακίου, Μαρία Μέξια, Διευθύντρια Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, Γιώργος Mπαγάκης, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κορινθίων για τις Πόλεις που Μαθαίνουν και Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μαρία Πετρακάκη, Επιμελήτρια Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, Γαρυφαλιά Χριστοπούλου, Διευθύντρια Ανάπτυξης Δήμου Κορινθίων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σπύρος Ζαχαριάς, Αντιδήμαρχος Δήμου Κορινθίων, Όλγα Κονομόδη-Θωμά,Δασκάλα,10οΔημοτικό Σχολείο Κορίνθου, Θεοδώρα Μπασιάκου, Πληροφορικός, Γυμνάσιο Χιλιομοδίου, Τιμολέοντας Πιέτρης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κορινθίων,Παναγιώτης Σακελλαράκης, Μαθηματικός, Αντιπρόεδρος Σχολικής Επιτροπής της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων και Σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας, Σοφία Σκάζα, Φιλόλογος, 2ο Γενικό Λυκείου Κορίνθου, Κωνσταντίνα Τόγια, Θεολόγος, Γενικό Λύκειο Λουτρακίου, Παναγιώτης Τσιωτάκης, Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση του Φεστιβάλ όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν το ταχύτερο δυνατό δωρεάν και μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουλίου μέσω του link:

https://forms.gle/NaFTtiXhHwN3DboE7

Email: gbag@otenet.gr

Kινητό: 6977200946

Site: https://www.korinthos.gr/learning-city/

Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου: Ξεκίνησαν οι τακτικές θερινές εκπτώσεις

Previous article

Αναπληρωτές: Πόσοι δούλεψαν φέτος στην Κορινθία;

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *