ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Β’ βάθμια σχολική επιτροπή Δήμου Κορινθίων: Η κοινωνική ευαισθησία της δημοτικής αρχής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση

0

Ουδέποτε μέχρι τώρα στα 20 προηγούμενα χρόνια υπήρχαν σχολικές καθαρίστριες στο Δήμο Κορινθιων πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες/ημέρα). Τούτο συνέβη ΜΟΝΟ κατά το σχολικό έτος 2020-2021 (δήμαρχος Βασίλειος Νανόπουλος και πρόεδροι σχολικών επιτροπών Μιχαήλ Κλεπετσάνης και Αναστάσιος Ταγαράς) μετά από απόφαση του τότε Υπουργού Εσωτερικών (που στηρίχθηκε σε πρόταση του Δήμου μας) για πρόσληψη 21 καθαριστριών πλήρους απασχόλησης, απόφαση που υλοποιήθηκε αμέσως από το Δήμο Κορινθίων. Για όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως και για την πρώτη χρονιά (σχ. έτος 2019-2020) της δημοτικής αρχής Βασιλείου Νανόπουλου, απασχολήθηκαν συνολικά 40 σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση έργου σύμφωνα με τον αριθμό αιθουσών ως εξής:
18 αίθουσες – 5 άτομα
15 αίθουσες – 4 άτομα
12 αίθουσες – 18 άτομα
9 αίθουσες – 5 άτομα
6 αίθουσες – 3 άτομα
3 αίθουσες – 5 άτομα
Σύμφωνα με αναγωγή σε ώρες ημερήσιας απασχόλησης που έδωσε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με αναφορά σε “καθημερινό άψογο καθαρισμό των σχολικών μονάδων” οι ώρες που αντιστοιχούν στον αριθμό αιθουσών έχουν ως εξής:
18 αίθουσες – 6 ώρες
15 αίθουσες – 5 ώρες
12 αίθουσες – 4 ώρες
9 αίθουσες – 3 ώρες
6 αίθουσες – 2 ώρες
3 αίθουσες – 1 ώρα
και αντίστοιχα καθοριζόταν η μηνιαία αποζημίωση. Άρα σχεδόν το 50% των απασχολουμένων κατά τα προηγούμενα έτη όπου ο κ. Σταυρέλης ήταν μέλος της πλειοψηφίας ανερχόταν σε 4 ώρες ημερήσιας εργασίας με την αντίστοιχη αποζημίωση. Στη διάρκεια του σχ.έτους 2020-2021, πέραν του αριθμού των με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) απασχολουμένων 41 καθαριστριών, ο Δήμος Κορινθίων καταβάλλοντας εξ’ ιδίων πόρων συνολικό ποσό 161.692,03 ευρώ προσέλαβε 20 επιπλέον άτομα πλήρους απασχόλησης (καθώς είχε δοθεί σχετικό δικαίωμα από την κεντρική Κυβέρνηση) για τον”καθημερινό άψογο καθαρισμό των σχολικών μονάδων” και μέσα σε όλες τις συνθήκες της πανδημίας. Για το σχολικό έτος, λοιπόν, 2021-2022 ο Δήμος Κορινθίων αποφάσισε την πρόσληψη 68 σχολικών καθαριστριών συνολικής ημερήσιας απασχόλησης 233 ωρών (υπερβαίνοντας κατά 30 ώρες και καλύπτοντας τη σχετική δαπάνη εξ’ ιδίων πόρων) υλοποιώντας προς τούτο την υπουργική απόφαση και με ημερήσια απασχόληση 13 ατόμων με 5ωρη εργασία, 17 ατόμων με 4ωρη εργασία, 24 ατόμων με 3ωρη και 14 ατόμων με 2ωρη, ώστε και σε συνδυασμό με τις ΙΔΑΧ 19 σχολικές καθαρίστριες – όλες σχεδόν πλήρους απασχόλησης, μερικές από τις οποίες μάλιστα ενώ εργάζονταν με καθεστώς μερικής απάσχολησης (1 -2 ώρες ημερήσιας απασχόλησης) μετατράπηκαν και πλέον εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης από τη δημοτική αρχή του Βασιλείου Νανόπουλου – να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους και καθημερινής παρουσίας και φροντίδας σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.

Αναστάσιος Ταγαράς

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δ. Κορινθίων

Λουτράκι: Και δεύτερο περιστατικό παρ’ ολίγον πνιγμού σε 24 ώρες! (Εικόνες)

Previous article

Συγκέντρωση υλικών από το Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *