ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα «Ποιήματα» ήταν η πρώτη ποιητική συλλογή του Ιωάννη Πολέμη. Όταν εκδόθηκε ήταν 21 ετών

0

Χθὲς μόλις τὴν ἐγνώρισα· ἀνάμνησις μ’ ἐφάνηἌλλων στιγμῶν, ἀλλὰ καλῶς αὐτὰς δὲν ἐνθυμοῦμαι.Ἴσως θὰ ἧτο ὄνειρον, ἴσως θὰ ἧτο πλάνη,Ἴσως ἡ μνήμη μ’ ἀπατᾷ—Τὴν μνήμην τὴν φοβοῦμαι.Χθὲς μόλις τὴν ἐγνώρισα· ἐγέλα, ἐμειδία,Ἀλλ’ αἴφνης ὡς ζητοῦσα τι μὲ ἔβλεπε σιγῶσα,Καὶ ἔκλινε τὸ μέτωπον, δειλὴ, ἐρυθριῶσα.Τί τάχα νὰ ᾐσθάνετο ἡ τλήμων της καρδία;Μὲ ἔβλεπε, μὲ ἔβλεπεν ἡ ἀγαθὴ ψυχή τηςΚαὶ ἡ μορφή της ἤστραπτεν εἰς τῆς αἰδοῦς τὸ χρῶμα·Μὲ ἔβλεπον δακρύοντες δειλῶς οἱ ὁφθαλμοί τηςΚ’ ἐγὼ ἐσίγων — διατί; τὸ ἀγνοῶ ἀκόμα./Ιωάννης Πολέμης, Ποιήματα, 1883•Τα «Ποιήματα» ήταν η πρώτη ποιητική συλλογή του Ιωάννη Πολέμη. Όταν εκδόθηκε ήταν 21 ετών.•Στη φωτογραφία ο ποιητής το 1895, σε ηλικία 33 ετών.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυτά είναι τα ποσά της επιδότησης για τον Φεβρουάριο – Ποιοι οι δικαιούχοι – Αναλυτικά παραδείγματα

Previous article

Διώρυγα Κορίνθου: αύριο στην Βουλή η σύμβαση για την αποκατάστασή της

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *